Sumber : http://tkjtsv3.blogspot.com/2012/11/cara-membuat-animasi-teks-mengikuti.html#ixzz2E4izZcoT

Kamis, 09 Oktober 2014

Geometri " Dimensi Tiga "

SUDUT DALAM RUANG DIMENSI TIGA

Menara pisa di Italia terkenal sebagai menara miring dan setiap tahun derajat kemiringannya selalu bertambah. Tahukah Anda, bagaimana cara mengukur sudut kemiringan itu? Pelajari terlebih dahulu subbab ini, maka Anda dapat membayangkan bagaimana cara pengukurannya secara matematis hanya menggunakan pita meter yang sederhana.
1. Sudut antara Dua Garis  Download 
2. Sudut antara Garis dan Bidang  Download 
    Latihan 
3. Sudut antara Dua Bidang  Download
    Latihan  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar